jxtxt.com

 • ÖйúÉñ»°´«Ëµ´ÊµäµÚÈý´úÉñ»°Ñ§¼ÒÔ¬çæÏÈÉúÉúÇ°Ç××ÔÐÞ¶©Ì׷ÈÕÎåÊ®Äê³É¾ÍÖйúÉñ»°¾­µäÖø×÷
 •  
 • ̽Ë÷Ì«ÑôϵµÄ°ÂÃØ(·Ö±ðÔÚÌ«ÑôÆæ¹Û£¬Ë®ÐÇ´óÆøºÍ½ø¶¯±íÏÖ£¬ÔÂÇòÁ³ÃæºÍ³±Ï«£¬Ä¾ÐÇ̽Ë÷ºÍ·¢ÏÖ£¬ÍÁÐÇ´ó°×°ß£¬º£ÍõÐÇ»·£¬Á÷ÐǵÄÀ´À´È¥È¥¼°ÖÐÍâÔÉʯµÈ·½Ãæ½øÐÐÁ˾«±ÙµÄ²ûÊö¡£)
 •  
 • ÕźÞË®¾«Ñ¡¼¯
 •  
 • иñ¾ÖϵÄÖйúÅ©Òµ
 •  
 • ÁºÆô³¬£º¹úѧ½²Òå
 •  
 • »á¼ÆºËËãÓëË°Îñ´¦ÀíʵÎñ
 •  
 • Éú²ú×ÊÁÏËùÓÐÖƵÄÐÔÖÊ¡¢½á¹¹Óë×ÝÏò·ÖȨ
 •  

 • ÖØÉúÖ®×ݺáУ԰
 •  
 • ×îÇ¿ÐÞÕææýç«
 •  
 • ¾øÊÀ½£µÀ
 •  
 • ÖØÉúÖÖÌïÅ©¼ÒÀÖ ·âÍÆ
 •  
 • ´«¼ÒÖ®±¦ ·âÍÆ
 •  
 • Á÷Ã¥´óµØÖ÷ ÎÞɾ½Ú¾«Ð£
 •  
 • Éñ¼¶¿ó¹¤Ã±
 •  

 • ÃûÃÅ´ôÅ®
 •  
 • ÂÒÊÀµÛÅ®
 •  
 • ¿Æ¼¼Ö®ÕÙ»½÷¼÷Ã
 •  
 • ¹Éº£ÈËÉú
 •  
 • ÎҵĻʺóÊÇ´óÀÐ
 •  
 • ɳÑïÄÈÀ­
 •  
 • Êæ°Í̹ÄÆ
 •  

 • ԵΪÁ¼ÈË
 •  
 • ±±ËÎС³øʦ
 •  
 • »ØÒä¤ÎÓÇÉË
 •  
 • ÒÀÀ¼´¿´¿
 •  
 • ÂäÑ©ÇÙÒôÁ¬¾ÅÌ죨Íê½á£©
 •  
 • ·²Å®ÐÞÕ棺¸¹ºÚС¶¾ÏÉ¡¾—öĽ¡¿
 •  
 • ÎÒµÄÐÄÔÚÆ®
 •  

 • µÁĹ±Ê¼Ç
 •  
 • ÍøÓÎÖ®ÌìÇ´ÐÞÂÞ
 •  
 • ÏÉÄæ
 •  
 • ×ï¶ñÖ®³Ç
 •  
 • ɱÉñ
 •  
 • ÁúÆïÕ½»ú
 •  
 • ÌÆÒúÔÚÒì½ç
 •  

 • ¡ºÊ±ÉÐÔªËØ¡»ÎåÔ» ..
 •  
 • ¡¶ÈÕ±¾À¯Öòͼ¼¼Êõ¡·£¨Íê ..
 •  
 • diy¼ôÁõº£ÉñÆ÷Ì××°
 •  
 • ¹íÐó¡£Õ°
 •  
 • Ò»¶ä007
 •  
 • ¡¾½ûµØ¡¿·çÔ¼³þÔÆÁô
 •  
 • Ò»¶äè
 •  

 • Ò¹ÇáÓêů
 •  
 • ·ãÁ°
 •  
 • ¶¼ÊÐÉú»î
 •  
 • ¡¶Ð¦°ÁÏã½­¡·
 •  
 • ÃÎÔÆɽ
 •  
 • µÚËÄ°Ù¶þÊ®¶þÕ ¿ËÐÇ
 •  
 • аÑò
 •  

 • ÇàÒ¶ÁðÁ§
 •  
 • ·Ê×дóÊ¥
 •  
 • ÉúËÀÓÄÃÎ
 •  
 • Ò¹·çÄÑÃÂ
 •  
 • Ææ»Ã¡¤Ðþ»Ã
 •  
 • ½£×Ø
 •  
 • ¾ý²»¼û
 •  


 • ¡¶½ðÈÚÒô·ç±©¡·È«¼¯
 •  
 • ¡¾ÍòÎïÉú³¤¡¿¼Ó³¤°æ720pѸÀ×ÏÂÔØ(Å®ÉñÇà´ººÉ
 •  
 • ¡¾18°®²»°®Ö®âñÈ»ÐĶ¯¡¿Ñ¸À׸ßËÙÏÂÔØ(Óù½ãµÄ
 •  
 • ¡¶¾ÅÒõа¾ý¡·È«¼¯Ð£¶Ô°æ
 •  
 • ¡¶ÖØÉú»Ô»ÍÈËÉú¡·txtÈ«¼¯
 •  
 • ¡¶Òì½ç×ݺáÖ®ÖÕ¼«Ö÷Éñ¡·txtÈ«¼¯
 •  
 • ¡¶¶·Â޴󽡷ȫ¼¯(ÒÑÍê½á)
 •  


 • Éñ¼¶»¤»¨±£ïÚ
 •  
 • µÚ283Õ£ºÇ󵤣¨µÚ1¸ü£©
 •  
 • ²½²½»¨Ïã
 •  
 • ħÌì¼Ç
 •  
 • ¼ò½é
 •  
 • µÚÒ»°Ù¾ÅÊ®ÆßÕ ÊÖæ½ÅÂÒ
 •  
 • Ç幬ìäåú´«
 •  

 • Ä«Ïã¸óС˵
 •  
 • sabbaty
 •  
 • һέ¶É¹ý(2013.03. ..
 •  
 • С˵ÏÂÔØ
 •  
 • ³¯Ï¦txtС˵ÏÂÔØ
 •  
 • ÿÈÕÇ©µ½¼Ç¼Ìù
 •  
 • 4020µç×ÓÊé
 •  

 • Å®ÍøÓѲμÓÓÎÏ·ÏàÇ×»á ¾¹ÓöÁ½ÄÐÏÖ³¡Ðã¡°»ùÇ顱
 •  
 • ¶÷Ê©°Ë±¦Ö®ÍÁ¼ÒÖ¯½õ
 •  
 • ¶÷Ê©ÊдòÔìÊÀ½ç¼¶¸»Îø²úÒµ¼¯Èº
 •  
 • ¼ÒÍ¥¾Û²Í³ÔÒ°Éú¾ú9ÈËÒÉËÆÖж¾ Ò½ÉúÌáÐÑÓ¦½÷É÷ʳÓÃ
 •  
 • Öлª´ÈÉÆ×Ü»áѪÓѲ¡´ÈÉÆÔ®ÖúÏîÄ¿ÔÚ¶÷Ê©Æô¶¯
 •  
 • Àû´¨Ã«°ÓÀ¼Ìï´å´òÔìÑøÉúÐÝÏлùµØ
 •  
 • ³µ»öʧȥ4λÇ×ÈË ¿ÉÁ¯³µ»öÐÒ´æÅ®º¢Êܵ½¶à·½ÈËÊ¿°ï·ö
 •  

 • ¸öÈË×ÊÁÏ
 •  
 • ×¢²áͨÐÐÖ¤
 •  
 • ÆóÒµÎÄ»¯
 •  
 • ÐÐÒµÓÅÊÆ
 •  
 • ¿Í·þÖÐÐÄ
 •  
 • ÎÒҪͶËß
 •  
 • ÷è÷ë¼ò½é
 •  

 • »éÑ磬ËûЯÁíÒ»¸ö³èåúµ½À´£ºÀä
 •  
 • ÎÞÏÞÖ®Î޵з´ÅÉ
 •  
 • ¶ñħͨ¼©ÁÁÔ²¶ÍµÔÐÂèßä
 •  
 • ΤÐãÓ¢¡¶¹þ·ðÁ賿4µã°ë¡·
 •  
 • ØÂÔ´«
 •  
 • °µºÚÒÕÊõ¡ª¡ª24λ¹ú¼Ê¶¥¼âÒÕÊõ
 •  
 • ½ðÓ¹×÷Æ·¼¯ÕæÕýÍêÕû°æ
 •  

 • Çã³Ç¹úÒ½
 •  
 • ¿¹ÈÕÖ®±ø»ê´«Ëµ
 •  
 • ÎÒÓû·âÌì
 •  
 • ½£µÀ¶À×ð
 •  
 • ç»Ä¼Í
 •  
 • ÊüÅ®Óж¾
 •  
 • ·çɧÖØÉú´«
 •   • ¡¶Ê£Å®µÄÐÞÁ¶ÉúÑÄ¡· txtÏÂÔØ ×÷
 •  
 • ¡¾05.17°æÖ÷ÍƼö¡¿¡¶ÖØÉúÖ®µÕÅ®
 •  
 • ¡¾05.27°æÖ÷ÍƼö¡¿¡¶µÀ×æÇëÁô²½
 •  
 • Ìƹ¬ÃÎ
 •  
 • ·ÑÀ­¿¨
 •  
 • » aitxt»áÔ±½»Á÷Çø
 •  
 • ÃȽ«À´ÁË
 •  

 • µÚ359Õ ¿­Ðý¹éÀ´
 •  
 • Ò½µÀÉúÏã
 •  
 • bossÃÛÁÀϹ«³þ³þ¶¯ÈË
 •  
 • µÚÒ»°Ù¾ÅʮՠÖжþ²¡Ã»·¨ÖÎ
 •  
 • ÍêÃÀ½Ìʦ
 •  
 • µÚ421Õ ³ÂÍñÒǵÄϲºÃ
 •  
 • ¾ü×±
 •  

 • µçÓ°ÏÂÔØ
 •  
 • ¡¶º«º®×÷Æ·¼¯¡·×÷Õߣºº«º® txtÏ ...
 •  
 • ºÏ¼¯È«¼¯-txtÏÂÔØ
 •  
 • ÔÓÎÄÊéÆÀ£¨Ô­´´£©
 •  
 • ÐÂÎÅÖÐÐÄ
 •  
 • Ãâ·ÑС˵ÔÚÏßÔĶÁ
 •  
 • °®Çé¡¢Ç×Çé¡¢ÓÑÇéÄĸöÖØÒª £¿
 •  

 • ¹«Ë¾½éÉÜ
 •  
 • г£Ì¬ÏÂÒªÓÐÐÂ×÷Ϊ¡ª¡ª±ê×¼ÝÒƺ¿ªÕ¹×¨.
 •  
 • ºÎÀíʳ¤µ÷ÑÐÎ÷°²±ê×¼¹«Ë¾
 •  
 • ¡°²ì¡±»°»ã£º2014ÔÙ³ö·¢
 •  
 • È˲ÅÕÐƸ
 •  
 • ºÎÀíʳ¤½Ó´ý±ê×¼¹«Ë¾Áìµ¼
 •  
 • ÖÆÒÂÐÐÒµÈçºÎʵÏÖ¹¤Òµ4.0£¿
 •  

 • ÈËÎï´«¼Ç
 •  
 • ¡¶ÎÒµÄÊÀ½çÎÒµÄÃÎ-Ò¦Ã÷×Ô´«¡·
 •  
 • ¡¶Ë®ÖóÉÌÈË¡·
 •  
 • 100±¾ÖйúÃûÊé
 •  
 • ¾­¼Ã¹ÜÀí
 •  
 • ¡¶¹ÜÀíÀø־ϵÁкϼ¯¡·
 •  
 • ÊÀ½çÎÄѧ
 •