jxtxt.com

 • ¶«±±ÍæÈ«¹¥ÂÔ
 •  
 • µ±ÏµÄÐÞÐРҪѧ»á¿íÈÝ
 •  
 • иñ¾ÖϵÄÖйúÅ©Òµ
 •  
 • Òª¼Óн£¬Äãƾʲô£¿
 •  
 • 2013¹ã¶«Ê¡»á¼Æ´ÓÒµ×ʸñÎÞÖ½»¯¿¼ÊԲƾ­·¨¹æÓë»á¼ÆÖ°ÒµµÀµÂ×îп¼µãÌâ¿â¼°ÁÙ¿¼³å´ÌÉÏ»úʵս(¸½ÔùÖú¿¼³å´Ì´óÀñ°ü)
 •  
 • ×÷ÎÄͨѶ 2012È«ÄêºÏ¶©±¾
 •  
 • ¾ÍÊÇ°®ºÈÌÀ
 •  

 • ÑÞÊÞ¶¼ÊРδɾ½Ú¾«Ð£
 •  
 • У԰Ⱥ·¼¼Ç ¾«Ð£
 •  
 • ÔÆÉÙµÄ˽Óᦱ´
 •  
 • ÖØÉúÖ®Õó·¨Ö®Íõ
 •  
 • Á¶Éñ
 •  
 • Î÷ÓÎÑÞ¼Ç ÎÞɾ½Ú¾«Ð£
 •  
 • ç»Ä¼Í
 •  

 • ³¬Ê±¿ÕÓ¢ÐÛ´«ËµÖ®ÎÞÏÞÕ½Õù
 •  
 • ¹Éº£ÈËÉú
 •  
 • ÏÖ´úÅ®½«¾ü
 •  
 • ¼ÓÑÌÈåÏà
 •  
 • »¤»¨Ö®ÎÞÏÞêÓÃÁ
 •  
 • ÃûÃÅ´ôÅ®
 •  
 • ÍøÓÎÖ®×ݺáÌìÏÂ
 •  

 • Ðþ»Ã
 •  
 • Á«¿ª¾ÅÏö£¨Íê½á£©
 •  
 • ÒÀÀ¼´¿´¿
 •  
 • °ë»¶°ë°®¡¾À¶°×É«¡¿
 •  
 • ԵΪÁ¼ÈË
 •  
 • ¶ñÅ®µ±¼Ò
 •  
 • ÎäÏÀ
 •  

 • Ìì²ÅÒ½Éú
 •  
 • ×ï¶ñÖ®³Ç
 •  
 • ¹í´µµÆ
 •  
 • ÕÙ»½ÍòËê
 •  
 • °ÙÁ¶³ÉÏÉ
 •  
 • ÌìÏÂèÉÐÛ
 •  
 • ¶À²½ÌìÏÂ
 •  

 • ¡ºÌåÓý¾Û½¹¡»·Ç·²³¤ÆÚ»î ..
 •  
 • ¡¶ÈåÀÕ.·²¶ûÄÉÈ«¼¯¡·+¡¶ ..
 •  
 • ¹Üø
 •  
 • СÇÅÁ÷Ë®ÎÒÁ÷º¹.....×¹ ..
 •  
 • ¡¶Ä¿Ç°×îÈ«¾­µä¸ß¸ÉÎļ¯308
 •  
 • ¡¾Ë®°É¡¿ÎåÔ³öÈ¥×ß×ß×ß ..
 •  
 • Ò»¶ä007
 •  

 • ¡¶ÉñµÛÎ޵С·
 •  
 • µÚËÄ°Ù¶þÊ®¶þÕ ¿ËÐÇ
 •  
 • ·¶ÎÞ¾È
 •  
 • ¡¶ÐǼʴóµØÖ÷¡·
 •  
 • ¡¶Ð¦°ÁÏã½­¡·
 •  
 • ÃÎÔÆɽ
 •  
 • µÚËÄ°ÙÈýÊ®°ËÕÂ ³þÍõ
 •  

 • ¿ÉÀÖË«´©
 •  
 • ÇéÄÜƾ˭¶¨´í¶Ô
 •  
 • ÆâÊÀ
 •  
 • ÎäÏÀÏÉÏÀ
 •  
 • ̨ǰÔÂ
 •  
 • Ææ»ÃÐþ»Ã
 •  
 • ʬ¿Ú½í
 •  


 • ¡¶¶·Â޴󽡷ȫ¼¯(ÒÑÍê½á)
 •  
 • ¡¾Î÷²¿Âýµ÷¡¿Ñ¸À×720pÏÂÔØ(Î÷²¿»ÄÒ°Å£×ÐÕ½)ÖÐ
 •  
 • ¡¶ÃÀÉÙÅ®µÄͼ»­¡·È«¼¯
 •  
 • ¡¾³¬ÄܲéÅÉ¡¿btÖÐ×ÖÄ»(»úеÅйٲéÅÉ)720p³¬ÈË
 •  
 • ¡¾·ÖÆçÕß2(·´ÅÑÕß)¡¿Ñ¸À×bd¿Æ»ÃÏÂÔØ(¿Æ»ÃÐÇÇò
 •  
 • ¡¾ºÎÒÔóÏóïĬ¡¿µçÓ°°æÖÖ×Ó(ËĽÇÅ°Áµ)1080p¸ß
 •  
 • ¡¾ÎÒ×î³óªµÄÕæÏà¡¿Ó¡¶ÈÈËÂ×Àí(×ÖÄ»¼Ó³¤°æ)Å®
 •  


 • µÚһǧһ°Ù¾ÅÊ®ËÄÕ¡¡ÔÙÉó
 •  
 • µÚÒ»Èý¾Å°ËÕ£ºÕù¶áÑýÄÜ
 •  
 • ¾øÊÀаÉñ-2572 ÄÐÈËÒ²ÄÜÉúº¢×Ó
 •  
 • Ú¤»éÖ®¹íÅ«ÐÞÏÉ
 •  
 • ÖÕ¼«Õ½±ø
 •  
 • ÉÙÅ®´óÕÙ»½
 •  
 • 194¡¡¿ªµêÆÌ
 •  

 • лØÒäÉçÇø
 •  
 • ÈÈÃÅС˵
 •  
 • ¡¶ÄãÔÚÎÒÐÄÉÏÓֺηÁ¡·×÷ÕߣºãåÐÄ£¨20 ..
 •  
 • ÓÐÉùС˵
 •  
 • ·¹·¹µç×ÓÊéÂÛ̳
 •  
 • °®Êé¥С˵ÏÂÔØ
 •  
 • һέ¶É¹ý(2013.03. ..
 •  

 • ¼¯ÖÐÉÌÒµ¿ªÒµÒ»ÔÙÑÓÆÚ£¬¶÷Ê©ÐÂÌìµØÉÌ»§Ó뿪·¢ÉÌÆð¾À·×
 •  
 • °Í¶«ÏØÒ°Èý¹ØÕò´©ÐÄÑÒ´å´åÃñ³ï×Ê´òÔìÂÃÓξ°µãͼ
 •  
 • ÏØÊв¥±¨
 •  
 • ÑëÊÓ7Ì×½ÚÄ¿Íƽé¶÷Ê©ÖÝÏç´åÂÃÓÎ
 •  
 • adtime£º¡°Ð¡ºìÈË¡±Ò²ÄÜÓС°´óÉúÒ⡱£¡
 •  
 • Ö¾Ô¸·þÎñÎÂůũ´åÁôÊضùͯͼ
 •  
 • ¶÷Ê©ÖݾٰìÑÏÃ÷ÕþÖμÍÂÉÑÏÊØÕþÖιæ¾ØµÚÊ®¶þÆÚרÌâÅàѵ
 •  

 • ¡¶»­Æ¤ÊÀ½ç¡·È«ÐÂ×ÊÁÏƬºé»ÄÖ®Áé»ð±¬ÉÏÏߣ¡
 •  
 • ÍøÒ³Éè¼Æʦ
 •  
 • ÁªÏµÎÒÃÇ
 •  
 • ºÏ×÷»ï°é
 •  
 • ÃλÃÁÄÕ«
 •  
 • ×¢²áͨÐÐÖ¤
 •  
 • ˮ䰴«
 •  

 • ÑϸèÜß¡¶Âè¸óÊÇ×ù³Ç¡·
 •  
 • ÎÞÏÞÖ®Î޵з´ÅÉ
 •  
 • ºÚÉ«ºÀÃÅ£ºÇ¿°ÔСÌÓÆÞ
 •  
 • Ö½ÅÆÎÝ
 •  
 • ΤÐãÓ¢¡¶¹þ·ðÁ賿4µã°ë¡·
 •  
 • ÎÄÎäÃñ¹ú
 •  
 • ÍûÔ²»Óï
 •  

 • ȾÉÏÈÇ»ðÌðÆÞ
 •  
 • ÊüÅ®Óж¾
 •  
 • ¾ÅÖØ×Ï
 •  
 • Î伫ÌìÏÂ
 •  
 • ¿¹ÈÕÖ®±ø»ê´«Ëµ
 •  
 • Å©¼ÒÀÖСÀÏ°å
 •  
 • Å®×ܲõÄÌùÉí±£ïÚ
 •   • » aitxtÌØÉ«Çø
 •  
 • aitxt»áÔ± ÿÈո綼À´±¨µÀ ×£´ó
 •  
 • Ê®ËÄÀÉ/
 •  
 • ¡¶Éî¹ë¼ÇÊ¡·³öÊé°æ ..
 •  
 • ¡¶ÈçºÎ×·ÇóÒ»¸ö¾«·Ö¡·×÷Õߣº»Ä
 •  
 • ÄÐ×Ó¼ñÀ´Éí·ÝÖ¤¼á³ÆÊÇ×Ô¼º ²»ÁÏ
 •  
 • » aitxt»áÔ±½»Á÷Çø
 •  

 • ÖØÉúÅ©¼Òϱ
 •  
 • ´óËÎÊ×ϯÓùÒ½
 •  
 • ÐþÌìÁú×ð
 •  
 • Ã÷Ä©ÐÐ
 •  
 • ·´ÅÉÃÈ·ò
 •  
 • Ïɾ÷
 •  
 • ÎÒÊÇÖìÊÙ
 •  

 • ¡¶²»Èç²»ÓöÇã³ÇÉ«¡· ×÷ÕߣºÃ÷Ô«š ...
 •  
 • Ìý£¬ÕâÓêÉù¡­¡­
 •  
 • jar/umd/chm¸ñʽ | ¹«¸æ
 •  
 • Éú»îʱÉÐ
 •  
 • µçÄÔÍøÂç
 •  
 • »¹²»ÍêµÄ¡°Çé¸ÐÕ®¡±¡­¡­
 •  
 • ¡¶Ëæ´«Ëæµ½¡·×÷ÕߣºÅùö¨Ð¡Ð¡ËÕ£¨ ...
 •  

 • ÖÆÒÂÐÐÒµÈçºÎʵÏÖ¹¤Òµ4.0£¿
 •  
 • ÂÛ·ì»úÐÐÒµ¡°¼Û¸ñÕ½¡±ÎÊÌâ
 •  
 • ¡°ÉÏÏÂÓÎÁªºÏ¿ª·¢µÄ¹ÊÊ¡±ÏµÁб¨µÀÖ®¼Ê.
 •  
 • ¹«Ë¾½éÉÜ
 •  
 • ¹«Ë¾Ð¯ÐÂÆ·ÁÁÏà¹úÄÚÍâµØÇøÕ¹»á
 •  
 • ¹ÉÊÐÐÐÇé
 •  
 • ÆóÒµÎÄ»¯
 •  

 • ¡¶¹ÜÀíÀø־ϵÁкϼ¯¡·
 •  
 • Öйú¿Õ½ãÈÕ³£Éú»îÕæʵÕÕƬ
 •  
 • ÃÀÅ®Ð×ÃÍ
 •  
 • aƬ=ÈÕ±¾
 •  
 • ¼ÒͥʵÓòËÆ×
 •  
 • Ò»ÉúÒª¶ÁÖªµÄ
 •  
 • ÒÕÊõÜöÝÍ
 •