SDC Food

Developed By MISA JSC

Released On 2018-08-02T16:20:01Z

About

Nền tảng đặt cơm văn phòng, kết nối nhân viên văn phòng với đối tác cung cấp cơm hoàn toàn miễn phí.

No Of Reviews

0

Genre

Business

Rating

0.0

Free

Yes
Similar Apps

App Reviews Score Age Developer
1 5.0
4+
Vietnam Posts and ...
0 0.0
4+
Hoang Duc Thinh
0 0.0
4+
Foodbook
1 5.0
4+
HITACHI VANTARA VIETNAM ...
0 0.0
4+
Phat Nguyen Hiep
1 4.0
4+
Stringee Joint Stock ...
0 0.0
17+
Viettel Telecom
0 0.0
17+
Manh Dang
0 0.0
4+
Ko Kwang Soo
0 0.0
17+
PPC IGOLF
5 1.8
4+
FaceNet JSC.
0 0.0
4+
Vingroup Joint Stock ...
0 0.0
4+
hong vu son
0 0.0
4+
Vietnam Posts and ...
0 0.0
4+
Mai Dinh Huy
0 0.0
4+
Báo Tuổi Trẻ
0 0.0
4+
Le Vu Minh
0 0.0
4+
Thai Lai Van
0 0.0
4+
ADVANCED TECHNOLOGY INVESTMENT ...
0 0.0
4+
Vingroup Joint Stock ...
0 0.0
4+
Ngan Ly
0 0.0
4+
Hong Quang
0 0.0
4+
Viettel Information and ...
0 0.0
4+
VAN THONG ELECTRONIC ...
0 0.0
12+
CNV HOLDINGS
0 0.0
4+
NOVAON
0 0.0
4+
Lan Pham Thi
0 0.0
4+
CNV HOLDINGS
0 0.0
4+
CNV HOLDINGS
0 0.0
4+
VIET TECHNOLOGY ELECTRONIC ...
0 0.0
4+
Tan Tran
0 0.0
4+
VIET TECHNOLOGY ELECTRONIC ...
0 0.0
4+
FLAMINGO DIGITAL MEDIA ...
0 0.0
4+
SSI Securities Corporation
0 0.0
4+
NETFIN FINANCIAL TECHNOLOGY ...
0 0.0
4+
VTI JAPAN, K.K.