Học Kanji Tiếng Nhật N5 - N1

Developed By Vu Ngoc

Released On 2019-05-14T14:45:43Z

About

Ứng dụng học kanji hiệu quả nhất trên IOS. Gồm 1954 từ Kanji được thiết kế đẹp mắt với nhiều chức năng test từ vựng ...

No Of Reviews

6

Genre

Education

Rating

3.67

Free

Yes
Similar Apps

App Reviews Score Age Developer
10 3.6
4+
Phuong Ho
5 4.4
17+
Hung Phuoc Tran
2 5.0
4+
Hung Phuoc Tran
9 5.0
4+
Phong Nguyen
3 4.67
9+
Tran Quang Son
7 4.29
4+
Andrian Andronic
2 3.5
4+
Minh Vu Nhat
2 4.5
4+
Kaopiz Software
13 4.31
4+
Khoi Truong Minh
3 3.67
4+
Nguyen Kin
10 4.7
4+
Hung Vu
0 0.0
4+
Trinh Van Quan
0 0.0
4+
Trinh Van Quan
0 0.0
4+
Trinh Van Quan
0 0.0
4+
Nguyen Tien Thanh
0 0.0
4+
Nguyen Tien Thanh
0 0.0
4+
Nguyen Tien Thanh
7 4.86
4+
Minh Pham
0 0.0
4+
Nguyen Tien Thanh
2 5.0
4+
Truong Van Cuong
0 0.0
4+
Nguyen Tien Thanh
0 0.0
4+
Phan Tai
0 0.0
4+
Nguyen Tien Thanh
2 4.0
4+
Nguyen Tien Thanh
59 4.58
4+
EUP Co., Ltd.
9 4.56
4+
Nguyen Tien Thanh
0 0.0
4+
Japan ICT Learning ...
13 4.62
4+
Duy Pham
41 4.37
4+
EUP Co., Ltd.
91 4.41
4+
Linh Nguyen
7 4.29
4+
Duy Pham
41 4.56
4+
Anh Quach
0 0.0
4+
Cuong Trinh
15 4.87
17+
Ha Ho
1 5.0
17+
Trung Nguyen
2 5.0
17+
Yeongjin Ha
8 4.38
4+
Minh Pham
0 0.0
4+
Dekiru Joint Stock ...
35 4.69
4+
Linh Nguyen
0 0.0
4+
Phan Tai
8 4.38
4+
Nguyen Tien Thanh
6 4.83
4+
Nguyen Minh
1 5.0
4+
Minh Pham
4 5.0
4+
Minh Pham
8 5.0
4+
Duy Pham
82 4.73
4+
CAO HUNG LE
5 4.6
4+
CAO HUNG LE