swg.com.cn

 • 让您做出明智和论据充足的决策
 •  
 • 高级商务分析助力银行提升决策水平 (idc报告)
 •  
 • 白皮书:sap 商务套件用户指南
 •  
 • 白皮书:高绩效企业通过实时移动分析为员工提供支持
 •  
 • 成功案例
 •  
 • 农夫山泉: 采用sap数据库,报表提速200-300倍
 •  
 • sap businessobjects bi
 •  

 • 外包服务
 •  
 • 文档安全管理解决方案
 •  
 • 公司客户
 •  
 • 一体化运营
 •  
 • 联系方式
 •  
 • 公司掠影
 •  
 • 华为业务
 •