tavultesoft.com

 • oriya | ଓଡ଼ିଆ
 •  
 • rawang | krangk
 •  
 • italian | italiano
 •  
 • swedish | svenska
 •  
 • thai | ภาษาไทย
 •  
 • amharic | ኣማርኛ
 •  
 • farsi | فارسی
 •   • (nepal)
 •  
 • नेपाली
 •  
 • (south korea)
 •  
 • 在中国
 •  
 • القدس
 •  
 • বেংগলি
 •  
 • (china)
 •  


 • ÎÞè¦ÐÞ¸´Æ½Õû¾§Â¶
 •  
 • ±£Êª¸§Îƾ«»ªÂ¶£¨±£Êª¿¹Ö徫»ªÂ¶£©
 •  
 • °ÌºÛ¸í´ñ
 •  
 • ½ÝðªÑ©·ô¶£¨½ÝðªÑ©°×¶£©
 •  
 • ö¦·ôÎÞè¦Äý½º£¨¾»¶»ÎÞè¦Äý½º£©
 •  
 • °ÌºÛ
 •  
 • »îÑÕÈáðªÑ©·ô˪£¨»îÑÕÈáðªÃÀ°×˪£©
 •  


 • ½ºÔ­µ°°××¢ÉäΪʲôÄÜìîÓãβÎÆ
 •  
 • ÉϱÛÎüÖ¬ºóÈÝÒ×·´µ¯Âð
 •  
 • ²Ê¹âÄÛ·ôºó¿ÉÒÔ³ÔÇÛ²ËÂð
 •  
 • Ïë×ö¿ªÑÛ½ÇÒªÈçºÎÑ¡Ôñ·½·¨
 •  
 • ÒõµÙÌåÇгýµÄÇпÚÊÇʲôÐÎ×´
 •  
 • íúÍâ·­½ÃÕýµÄ²¢·¢Ö¢¶¼»á´æÔÚÂð
 •  
 • ÖúÁ¦Ö°³¡ ºÇ»¤¼ÒÍ¥¡¡¸Ð¶÷¾ÞÏ×ÖÁ
 •   • ÒåÎڵزú´óÀÐÐîÊÆ·¢Á¦
 •  
 • ¹ã¶«13Íò±±¾©³¬5Íò
 •  
 • Ìú¿óʯ·´µ¯¹Ø×¢435Ò»Ïß±íÏÖ
 •  
 • ¸£ÌïÉçÇø£ºÉóÅú·þÎñ»ÝÆó±ãÃñ¡°...
 •  
 • ´ó³Â¿ªÕ¹ÒûÓÃˮԴ±£»¤Ðж¯
 •  
 • ³í½­±±Ô··ðÌÃÁн𻪹¤ÒµÊ®Ç¿Õò
 •  
 • ÂíÀ´Î÷ÑÇ·¢ÏÖÉÏ°Ù´¦ÒÉËÆ͵¶ÉÕßÂÒ·Ø
 •  


 • ½ÌÓý²¿Ñ§Î»ÖÐÐĹØÓÚ¾Ù°ì2014ÄêѧλÓëÑо¿Éú½Ì...
 •  
 • ¡¤Ñо¿ÉúÔº
 •  
 • Ê¡¼¶Ñ§Î»Î¯Ô±»á
 •  
 • ÖйúµØÖÊ´óѧ£¨Î人£©¶Ô¿ÚÖ§³ÖÎ人¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§Ôº
 •  
 • Àî¿ËÇ¿ ÅàÓý×ðÖØ֪ʶ³çÉд´Ôì×·Çó׿ԽµÄ´´ÐÂÎÄ»¯
 •  
 • ѧλÖƶÈ
 •  
 • ÖйúÖеÈÖ°Òµ½ÌÓýÈÏ֤ϵͳ
 •